HİZMET ŞARTLARI

WorldVideoDownload.com adresini ziyaret eden tüm kullanıcılar hizmet şartlarını ve gizlilik politikalarını kabul etmiş olur. Eğer hizmet şartlarını kabul etmiyorsanız lütfen web siteyi kullanmayınız.

Linkler

Web Sitesi, WorldVideoDownload.com'a ait olmayan veya kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. WorldVideoDownload.com, bu web siteleriyle bağlantılı değildir, herhangi bir üçüncü parti web sitesinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve hiçbir sorumluluk üstlenmez. Ayrıca, WorldVideoDownload.com herhangi bir üçüncü taraf sitenin içeriğini sansürlemez veya düzenleyemez. WorldVideoDownload.com'dan ayrıldığınızda ve ziyaret ettiğiniz web sitelerinin şart ve koşullarını ve gizlilik politikasını okumanızı öneririz. WorldVideoDownload.com, buraya gömülü ve indirilen videolardan hiçbirini barındırmaz.

Erişim

WorldVideoDownload.com, size aşağıdakileri sağlamak koşuluyla Web Sitesini kullanma iznini verir: İstenmeyen veya yetkisiz ilanlar, istenmeyen postalar, zincir mektupları vb. göndermeyeceksiniz, (iv) Yazılım virüsleri veya diğer zararlı bilgisayar kodu, dosyaları veya programları içeren herhangi bir içeriği iletmeyeceksiniz; Web sitesine bağlı sunucuları veya ağları bozmayacaksınız; ve bu Şartlar ve Koşullara uyuyorsunuz. Bu Web Sitesinde gerçekleşen etkinlikten sadece siz sorumlusunuz. Herhangi bir sınırlama olmaksızın otomatik robot sistemini kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. WorldVideoDownload.com, kamuya açık arama motorlarının operatörlerine, materyalleri Web sitesinden kopyalamak için örümcekleri kullanmalarına izin verir, ancak bu materyallerin önbellekleri veya arşivleri değil, malzemelerin herkese açık aranabilir endekslerini yaratma amacıyla. WorldVideoDownload.com, genel olarak veya belirli durumlarda bu istisnaları iptal etme hakkını saklı tutar. Web sitesi üzerinden hesap adları veya e-posta adresleri de dahil olmak üzere kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin toplanması veya hasat edilmesini ya da herhangi bir ticari talep amacıyla Web Sitesi tarafından sağlanan iletişim sistemlerinin kullanılmasını kabul etmektesiniz. Ticari amaçlarla, Web Sitesi Kullanıcılarını Kullanıcı Gönderimleri ile ilgili olarak (aşağıda tanımlandığı gibi) istememeyi kabul edersiniz. WorldVideoDownload.com, kendi takdirine bağlı olarak, derhal veya nedensiz olarak web sitesine erişiminizi sonlandırma hakkına sahiptir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Web Sitesindeki içerik, sınırlama olmaksızın tüm kullanıcı gönderimleri, metin, yazılım, komut dosyaları, grafikler, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar ve etkileşimli özellikler ("İçerik") ve ticari markalar, hizmet markaları ve logolar dahil Burada bulunan ("İşaretler"), WorldVideoDownload.com'a aittir veya lisanslıdır. Web sitesindeki içerik size "OLDUĞU GİBİ" bilginiz ve kişisel kullanımınız için sağlanmıştır ve bunlar kullanılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz, iletilemez, yayınlanamaz, gösterilemez, satılamaz, lisanslanamaz, tersine mühendislik yapılamaz, yeniden derlenemez veya başka bir şekilde istismar edilemez. WorldVideoDownload.com'un önceden yazılı izni olmadan başka herhangi bir amaç. WorldVideoDownload.com, açıkça ve Web Sitesinde açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar. İçeriğin bir kopyasını kişisel kullanım için indirir veya yazdırırsanız, burada bulunan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet uyarılarını saklamanız gerekir. Web Sitesinin güvenlikle ilgili özelliklerini engellememeyi, devre dışı bırakmamayı veya başka şekilde müdahale etmemeyi veya Web Sitesinin kullanımıyla ilgili herhangi bir İçeriğin veya zorlama sınırlamalarının kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan özellikleri kabul etmektesiniz.

Telif Hakkı ve İçerik Politikası

WorldVideoDownload.com, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir ve aynı şeyi yapmanızı ister. WorldVideoDownload.com, Web Sitesi'nde telif hakkı ihlaline neden olan faaliyetlere ve fikri mülkiyet haklarının ihlaline izin vermez ve telif hakkıyla korunan içeriği (kamuya açık bir web adresi / URL aracılığıyla sunulan) derhal ve uygun bir şekilde haberdar edildiğinde Web Sitesi tarafından dönüştürülebilmesi ve indirilebilmesi için derhal askıya alınır. . İçerik oluşturucu / sahibi, telif hakkı sahibi veya bir aracıysanız ve çevrimiçi içeriklerinizi dönüştürmek için WorldVideoDownload.com platformunun olası kullanımını devre dışı bırakmak istiyorsanız, lütfen bize e-posta yoluyla bir istek gönderin copyright@worldvideodownload.com aşağıdaki bilgileri içerir: engellememizi istediğiniz içeriğin / içeriklerin URL'leri ve açıklamaları; içerik (ler) için hareket etme hakkına sahip olduğunuzu gösteren elektronik veya fiziksel kanıtlar; Bir adres, telefon numarası ve geçerli bir e-posta adresi gibi sizinle iletişim kurmamıza yetecek kadar yeterli iletişim bilgileri. İçerik (ler) sistemimizde 24 saat içinde kara listeye alınacaktır.

Şartlar ve Koşulları Kabul Etme Yetkinliği

18 yaşından büyük olduğunuzu veya bu Şartlar ve Koşullara girebilmek ve bu Kullanım Koşullarına uymak için yasal ebeveynlik veya vasi onayına sahip olduğunuzu onaylıyorsunuz. Her halükarda, 13 yaşın üstündeyseniz, 13 yaşın altındaki çocuklar için tasarlanmadığından emin olursunuz. 13 yaşın altındaysanız, lütfen siteyi kullanmayın. Hangi sitelerin sizin için uygun olduğu konusunda ebeveynlerinizle konuşun.

Genel

Aşağıdakileri kabul etmiş sayılırsınız: İnternet sitesi sadece Türkiye'de kabul edilir; ve Web sitesi, Türkiye dışındaki yargı bölgelerinde, ister özel ister genel olsun, WorldVideoDownload.com üzerinden kişisel yargı yetkisine yol açmayan pasif bir web sitesi olarak kabul edilecektir. Bu Şartlar ve Koşullar, yasalar çatışması ilkeleri dikkate alınmaksızın, Trükiye'nin iç hukuk kurallarına tabi olacaktır. Siz veya WorldVideoDownload.com arasında tamamen veya kısmen Web Sitesi veya bu Şartlar ve Koşullardan doğan herhangi bir iddia veya ihtilaf, yalnızca Türkiye'de bulunan yetkili mahkemece karara bağlanır. Bu Hükümler ve Koşullar ve Web Sitesi üzerinde WorldVideoDownload.com tarafından yayınlanan diğer yasal bildirimler, Web Sitesi ile ilgili olarak sizin ve WorldVideoDownload.com arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturur. Bu Şartlar ve Koşulların herhangi bir hükmünün bir yetkili mahkeme tarafından geçersiz sayılması halinde, söz konusu hükmün geçersizliği, bu Şartlar ve Koşulların, yürürlükte kalabilecek ve yürürlükte kalacak olan kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu Şartlar ve Koşulların herhangi bir şartından feragat edilmek, bu terimin veya başka bir terimin ileride veya devam eden feragati olarak kabul edilmeyecektir ve bir tarafın bu Kullanım Koşulları kapsamında herhangi bir hak veya hükmü yerine getirememesi bu haktan feragat anlamına gelmeyecektir. WorldVideoDownload.com, işbu Hüküm ve Koşulları herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar ve bu Şartlar ve Koşulları herhangi bir değişiklik için gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Şartlar ve Koşullardaki herhangi bir değişikliği izleyen Web Sitesini kullanımınız, gözden geçirilmiş şartlarını kabul ettiğiniz ve kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Siz ve WorldVideoDownload.com, web siteden kaynaklanan veya onunla ilgili olan herhangi bir eylemin, işlemin gerçekleştiği tahakkuktan sonra bir yıl içinde başlaması konusunda hemfikir olun. Aksi takdirde, böyle bir eylem nedeni kalıcı olarak engellenir.